Reuma

Naar overzicht

Reuma

In de laatste 10 jaar is er veel veranderd in de medische en paramedische zorg voor mensen met een reumatische aandoening. Nieuwe inzichten in de medicamenteuze behandeling, veranderende inzichten ten aanzien van oefentherapie en steeds meer aandacht voor een multidisciplinaire benadering van mensen met reumatische aandoeningen, hebben geleid tot de noodzaak van het vormen van regionale netwerken van zorgverleners.

Er zijn in Nederland fysiotherapie netwerken opgericht, die naast het vergroten en onderhouden van kennis en vaardigheden, het bevorderen van samenwerking met zorgverleners uit andere disciplines ten doel hebben gesteld. Onder deze zorgverleners kunt u bv. De reumatoloog, de reumaconsulent, de ergotherapeut en de maatschappelijk werker verstaan. Dit netwerk wordt FYRANET genoemd.
FYRA staat voor fysiotherapie bij reumatische aandoeningen. NET voor netwerk. Het betreft dan ook een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde zorgverleners van patiënten met reumatische klachten. Patienten met reumatische aandoeningen worden door de reumatologen specifiek doorverwezen naar FYRANET praktijken. Praktijk Holtenbroek neemt ook deel in het netwerk FYRANET.

Door FYRANET zijn er korte lijnen naar de andere disciplines, de uniforme aanpak in de behandeling is wetenschappelijk onderbouwd, verder voordeel is dat de zorgverleners van elkaar weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Voor verdere informatie of voor aanmelden voor deze training kunt u contact opnemen met onze praktijk, telefoonnummer 038 - 454 55 55. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks bij uw behandelend therapeut om informatie vragen.
Menu