Klachtenregeling & privacy

Klachtenregeling

Fysiotherapie Holtenbroek in Zwolle hanteert een interne klachtenregeling. Wij doen er alles aan om de behandeling zo prettig en voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks toch klachten hebben over uw behandeling of over onze praktijk dan kunt u deze persoonlijk melden bij J. Lachenal of uw klachten schriftelijk uiten via ons klachtenformulier. U vindt deze op de balie van de receptie en in de wachtkamer. Wij gaan dan graag het gesprek met u aan en zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie voor u en andere cliënten te kunnen verbeteren.

Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van het Keurmerk fysiotherapie (www.keurmerkfysiotherapie.nl) en vragen om bemiddeling.

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Zie voor meer informatie en het reglement onderstaande link:
Privacy Policy

Ontmoet ons team

Lyanne van Zanten

Fysiotherapeut

Tim Mestebeld

Fysiotherapeut

Alice Mijnheer

Secretaresse

Rita Brachten

Secretaresse

Bas Koek

Fysiotherapeut

Ellen Postmus

Fysiotherapeut