Contact met uw arts

Wij vinden een goed contact met uw huisarts en/of specialist belangrijk. Bij het afsluiten van de behandelperiode zal er dan ook, met uw toestemming, een verslag worden opgestuurd. Ook als het verloop van de behandeling daartoe aanleiding geeft neemt de therapeut, met uw toestemming, contact op met uw arts of andere hulpverleners.