De eerste afspraak

U kunt bij ons een afspraak maken na verwijzing van uw huisarts of specialist. Wij hanteren geen wachttijd en proberen meteen een afspraak met u in te plannen. Sinds 2006 is het ook mogelijk om rechtstreeks, dus zonder verwijzing een afspraak te maken met uw fysiotherapeut. Als u denkt dat uw klachten geholpen/ verholpen kunnen worden door fysiotherapie kunt u zich bij de praktijk aanmelden. Dit kunt u telefonisch doen, via email, of u kunt zich bij de balie van de praktijk melden.
 
Wij adviseren u van te voren na te gaan, welke vergoeding in uw polis is opgenomen. Tijdens de eerste afspraak worden de klachten in kaart gebracht. Dit gebeurt door het stellen van vragen en een lichamelijk onderzoek. Hierna wordt samen met u een behandelplan opgesteld en worden zonodig vervolgafspraken gemaakt.