Covid-19/ Corona revalidatie

Naar overzicht

Covid-19/ Corona revalidatie

Corona- COVID 19 revalidatie.
 
Wat als uw ziek bent geweest tgv het Corona Virus.
Het Corona virus kan diepe sporen achterlaten en kan een scala aan restklachten geven. Hierbij lijken longproblemen, vermoeidheid, gewricht en spierklachten, verlies van conditie, kracht  en psychische problemen veel voorkomend te zijn.
 
Voor wie:
Iedereen die te maken heeft gehad met ziekte tgv het corona virus, restklachten ervaart en hier begeleiding bij wil. Het kan zijn dat u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis of op de IC. Ook als u  thuis heeft uitgeziekt maar toch behoefte heeft aan begeleiding dan kunt u zich bij ons aanmelden.
 
Wat kunnen wij betekenen:
We vinden het vervelend als u met klachten blijft zitten en zouden graag onze specialistische fysiotherapeuten op het gebied van longrevalidatie, geriatrie, sport inzetten.
We stellen samen met u een plan met doelen op. We meten op het moment van intake uw huidige kracht en conditie en evalueren dit tijdens het traject. Tijdens de fysiotherapeutische begeleiding zijn er verschillende mogelijkheden, die op uw behoefte worden afgestemd. Ivm de diversiteit aan klachten tijdens en na corona zullen de fysiotherapeuten, indien nodig, samenwerken met andere 1e-lijnsdisciplines (zoals psychosomatische fysiotherapie, diëtetiek en psychologie, lifstylecoach, ergotherapie, thuiszorg, longverpleegkundige ).

Fasering van de therapie:
* De eerste periode (na evt. ontslag uit ziekenhuis ) van 6 weken zal de patiënt voornamelijk in eigen omgeving worden begeleid d.m.v. eHealth. (Dit gebeurt middels telefonisch contact of beeldbellen.)
* Na 6 tot 8 weken inventariseert de fysiotherapeut samen met u of er redenen zijn om de begeleiding te intensiveren d.m.v. het volgen van een trainings-oefenprogramma op de praktijk.
* Na 14 weken volgt een evaluatiemoment met kracht en conditietesten en wordt verdere traject bepaald aan de hand van de hulpvraag en vorderingen.
* Week 14 tot 20 is de afbouwfase van de therapie waarin rond week 20 weer een evaluatiemoment met testen volgt. 

De longfysiotherapeuten en de geriatrische fysiotherapeuten van Fysiotherapie Holtenbroek Zwolle zijn bewust, bekwaam en voorbereid op het begeleiden van patiënten met dit ziektebeeld.  Ons landelijk kennisplatform is hierbij ondersteunend. Wij volgen daarbij nauwgezet de landelijke richtlijnen van het KNGF ( beroepsvereniging Fysiotherapie), het RIVM, Isala Klinieken in samenwerking met het Copd Netwerk Zwolle (Fynon).
Daarnaast maakt Fysiotherapie Holtenbroek deel uit van Platform Fysiotherapie Zwolle. Samenwerkende fysiotherapeuten in Zwolle e.o.  Als patiënt bent u bij praktijken die bij het Platform zijn aangesloten in extra goede handen.

Specialisten

Menu