Hartrevalidatie en Hartfalenrevalidatie

Naar overzicht

Hartrevalidatie en Hartfalenrevalidatie

Bewegen is goed voor uw gezondheid. Ook na een periode van hartklachten of een operatie, is het goed om weer te gaan bewegen of om in beweging te komen.
Fysiotherapiepraktijk Holtenbroek heeft in samenwerking met de Isala klinieken een programma opgesteld dat naadloos aansluit bij de het hartrevalidatieprogrammma dat u gevolgd heeft.
De fysiotherapeuten zijn geschoold en zijn aangesloten bij het HartrevalidatieNetwerk Zwolle, het HNZ. Dit betekent dat de fysiotherapeut op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen binnen de hartrevalidatie. In de praktijk is ook een AED aanwezig.

De revalidatie kan bestaan uit verschillende onderdelen, deze worden in overleg met u vastgesteld. Dit kunnen zijn:
Hoe ziet het traject eruit
De trainingsperiode duurt meestal 3 maanden. Tijdens deze periode krijgt u handvatten aangereikt zodat u daarna zelfstandig verder kunt gaan met bewegen. Ongeveer 3 maanden na deze afsluiting heeft nog een laatste bijeenkomst in de Isala klinieken. Dit is de definitieve afsluiting van de hartrevalidatieperiode, maar niet van bewegen.
Het motto is; Blijf bewegen!
 

Hartfalenrevalidatie

Hartfalen
Indien er sprake is van hartfalen dan pompt het hart te weinig bloed rond. Normaal is de hoeveelheid bloed die het hart uitpompt gelijk aan de hoeveelheid die het lichaam nodig heeft. Als de hartpompfunctie niet goed is, hoopt zich bloed op voor het hart of pompt het hart te weinig bloed rond. Hierdoor kan kortademigheid ontstaan, moeite met inspannen, bijvoorbeeld bij douchen of de trap lopen, of wordt er vocht vast gehouden.
 
De oorzaak van hartfalen?
Het hart kan zijn pompfunctie verliezen door verschillende mogelijke oorzaken. Dit betekent dan ook dat iedere patiënt met hartfalen anders is. De meest voorkomende oorzaken van hartfalen zijn:
Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op de website: www.hartstichting.nl

Het trainingstraject
De training duurt 3 tot 4,5 maand. Evenals bij de hartrevalidatie kan de training uit verschillende onderdelen bestaan zoals genoemd bij de hartrevalidatie. Een belangrijk onderdeel van de revalidatie is; leren aanvoelen wat voor u de juiste dosering van de inspanning is, signalen herkennen van toenemend hartfalen en het kunnen bijstellen van uw dagprogramma.
Specifiek voor hartfalenrevalidatie is de rustige opbouw. U gaat regelmatig bewegen, vaak meerdere keren per dag, de mate van inspanning is licht en de hoeveelheid inspanning wordt steeds in overleg met u afgesproken. Voor een goede opbouw van de training is het belangrijk dat u thuis ook beweegt. Hiervoor wordt een dagboek gebruikt. Dit is al gestart tijdens het hartfalentrainingsprogramma dat u in de Isala klinieken heeft doorlopen. Bijzonder aan de Zwolse situatie is dat de training bij de fysiotherapeut bij u in de buurt direct is afgestemd op het programma van de Isala klinieken. De fysiotherapeuten hebben daarvoor speciale scholing gevolgd en zijn aangesloten bij het Hartrevalidatie Netwerk Zwolle, het HNZ.
De training wordt langzamerhand afgebouwd. Het is belangrijk dat bewegen dagelijks wordt ingepast in de leefstijl, hierover krijgt u informatie, advies en tips zodat u dit zelfstandig en verantwoord kunt gaan voortzetten. De gehele trainingsperiode wordt afgesloten met een fietstest in het ziekenhuis.

Specialisten

Menu