Kinderfysiotherapie

MOOR kids kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie

MOOR kids is een praktijk voor kinderfysiotherapie, waar de kwaliteit van de zorg voor uw kind centraal staat. Moor kids kinderfysiotherapie is aanwezig binnen de vestiging van Fysiotherapie Holtenbroek aan het Straussplein 5 in Zwolle. Op deze locatie is kinderfysiotherapeute Manon Wattèl werkzaam. Zij is op dinsdag aanwezig. Op de andere dagen kunt u op een andere locatie binnen Zwolle terecht bij ons.

Wie is MOOR kids:

Het team van MOOR kids zal zorg dragen voor een kwalitatieve en efficiënte manier van werken gericht op de zorgvraag van de cliënt. Het behandelproces zal continue aan verbeteringen en vernieuwingen onderhevig zijn, zodat optimaal zal kunnen en blijven voldoen aan de (nieuwe) hulpvragen en verwachtingen van de cliënten.

Wanneer het kind bij de kinderfysiotherapeut komt, volgt eerst een intake. Indien niet verwezen is door een (huis)-arts, wordt begonnen met een screening om te bepalen of de hulpvraag zich binnen het beroepsgebied van de kinderfysiotherapeut bevindt.

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders, leerkracht, huisarts en andere betrokkene spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen, maakt een onderzoeksverslag en stelt een behandelplan op.

De behandeling is gericht op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier samen oefenen met hun kind. 

Verwijzing en vergoeding:

De kinderfysiotherapeut en de kinderoefentherapeut zijn Direct Toegankelijk. Een verwijzing van de huisarts is daarom niet nodig. U kunt direct contact met ons opnemen en een afspraak maken.

De eerste 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna worden de behandelingen vergoed vanuit de eventuele aanvullende polis. Wanneer er sprake is van een chronische ziekte/aandoening, worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

 

MOOR kids

www.moor-kids.nl

info@moor-kids.nl

T 038 420 47 37