Buurtzorg

Professionele wijkverpleging

Buurtzorg levert met kleine teams persoonlijke verzorging en verpleging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Onze medewerkers helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Buurtzorg levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven.

Buurtzorg gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we, zo veel als mogelijk, uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen (leren). Uw persoonlijk begeleider heeft, samen met u of namens u, zo nodig regelmatig contact met andere zorgverleners (bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist).

Samen met u zoeken we naar oplossingen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ziek zijn en ouder worden gaat namelijk vaak gepaard met handicaps en beperkingen. Buurtzorg helpt u hiermee om te gaan. Ook bereiden wij u en uw omgeving voor op de mogelijke consequenties die uw ziekte en/of het ouder worden in de toekomst met zich mee kunnen brengen.

Organisatie

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor zorg thuis ontwikkeld. Bij de zorgverlening wordt gestreefd naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Omdat er wordt gewerkt met zelfsturende teams kan er beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. In de teams werken (wijk)verpleegkundigen samen met wijkziekenverzorgenden, waarbij hun oplossend vermogen en professionaliteit ten volle worden benut. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

De Buurtzorgteams worden ondersteund door een regiocoach en een klein landelijk hoofdkantoor dat is gehuisvest in Almelo.

Contact
Voor meer informatie over de werkwijze van Buurtzorg kunt u contact opnemen met het Buurtzorgteam bij u in de buurt. Kijk hieronder of er bij u in de buurt ook een Buurtzorgteam aanwezig is. Het hoofdkantoor van Buurtzorg is gevestigd in Almelo.

Tel nr: 06 1366 4067
Website: www.buurtzorgnederland.com
Email:info@buurtzorgnederland.com Bezoekadres:
Twentelaan 15 7609 RE Almelo.
Postadres:
Postbus 69 7600 AB Almelo