Naar overzicht

Coronavirus

31-03-20
Update Corona virus:
 
Beste Cliënten Fysiotherapie Holtenbroek,
 
Zoals velen van jullie wellicht hebben vernomen in de persconferentie van het kabinet van 31-03-2020 zijn de verscherpte maatregelen rondom het corona virus met 3 weken verlengd tot 28 april 2020.
 
Zoals al eerder gemeld heeft deze aanscherping nu ook gevolgen voor de paramedische beroepen waaronder ook de fysiotherapie valt. Er is bekend gemaakt dat toegankelijkheid voor fysiotherapie verder is aangescherpt.
 
Concreet betekent dit het volgende:
– Wij blijven u alleen nog op afstand behandelen en begeleiden middels beeldbellen, telefonische consulten en het faciliteren van oefenstof om uw revalidatie/behandeling zo goed mogelijk te begeleiden in de komende periode.
 
– In uitzonderlijke gevallen kunnen we u ook op de praktijk behandelen na overleg met de arts/specialist. Alleen als u geen van de symptomen heeft die zijn afgegeven door het RIVM mogen wij u met inachtneming van 1,5 meter regel begeleiden. Ook hierbij zal dus de voorkeur uitgaan naar begeleiding op afstand middels beeldbellen/telefonisch consult.
 
– Heeft u symptomen van corona dan kunnen wij op dit moment niet hands on behandelen (direct patiënten contact). Hiervoor moet een praktijk voldoen aan vergaande veiligheidseisen. We kunnen u wel op afstand voorzien van adviezen middels  beeldbellen/telefonisch consult.
 
Wij betreuren het besluit maar dragen graag bij aan het onder controle krijgen van dit virus zoals ingezet door de overheid.
 
Vanaf  24-3-2020 zullen wij met alle cliënten die bij ons in behandeling zijn persoonlijk contact opnemen om de verdere begeleiding mogelijkheden te bespreken. Wij gaan met ons team ons uiterste best voor  doen om in deze moeilijke periode op passende manier te begeleiden op afstand.
 
Team Fysiotherapie Holtenbroek.

 

 
Deel deze pagina :
Menu